Kweek met de huismus

Na de zeer geslaagde mussendag in oktober 99, was mijn interesse in mussen nog verder geactiveerd als je kijkt wat een mutaties er zijn, en dat allemaal bij zo’n gewone vogel als de huismus dit voor mij elke dag nog steeds een wonder. Thuis gekomen eens gekeken waar ik een koppel huismus kon huisvesten, ruimte problemen welke kweker van Europese vogels heeft ze niet. Een plaatsje voor de mussen was er nog wel dus kontact op genomen met de kweker van mussen. Een koppel zwartborsten had mijn voorkeur de kweker had nog een koppel zwartborsten bruin te koop, een afspraak om de vogels te halen was vlug gemaakt. Het koppel bestond uit een over jarige man en een jonge pop, het voorjaar brak aan en een nest kast van 30 x 17 x17 met een invlieg gat van 4 cm werd in de volière op gehangen, al vlug begon de nest bouw. Na diverse paringen te hebben waar genomen was het wachten op de eieren. Na een maand nog geen eieren, de vogel die de pop moest zijn uitgevangen en opgeblazen groot was mijn verbazing deze pop had een tap gelijk een man ( was deze vogel dan toch geen pop) de andere mus ook uitgevangen en opgeblazen tussen beide vogels was geen verschil. Hier uit blijkt dat bij deze mutatie het geslacht onderscheid al moeilijk word.   Maar ja daar zit je dan in het broed seizoen met twee mannen kontact opgenomen met de kweker waar ik de mussen gekocht had en hem het probleem voor gelegd, hij had geen zwartborst pop meer maar ik kon wel een wildkleur pop en een bruin pop krijgen de zwartborst mutatie vererfd toch dominant dus jonge zwartborsten zou ik toch kweken. Dit hield wel in dat ik nogmaals naar veldhoven moest maar ja je wilt tenslotte mussen kweken en met twee mannen lukt dit zeker niet. De over gebleven man had al de tijd zitten roepen nu ik met de poppen terug was De twee poppen werden in een tentoonstellings kooi bij de man geplaatst zodat ze aan elkaar konden wennen. Na een week de poppen vrij gelaten en nu maar afwachten wat er gaat gebeuren met de bruine pop was het liefde op het eerste gezicht want na nog geen vijf minuten volgde de eerste paring, en even later werd de nest kast bezocht. Anderhalve week later was het eerst ei daar er volgde er nog 3 zodat het eerste legsel uit 4 eieren bestond waarvan er 3 uit kwamen, groeien doe ze bijzonder had na 4dagen kon ik ze met grote moeite nog ringen nu ring ik ze als de jongen 3 dagen oud zijn en dit gaat duidelijk beter. Van de 3 jonge was een zwartborst en 2 phaeo jonge wat opzicht vreemd is de phaeo factor vererfd ook dominant en geen van beide ouders bezit de phaeo factor of is de zwartborst mutatie misschien een door gekweekte phaeo of een dubbel factorige phaeo, wie het weet mag het zeggen.   Het toeval wilde dat toen ik dit stukje aan het maken was een telefoontje kreeg van een huismussen kweker die dezelfde gedachte over de mutatie had als ik. De wildkleur pop maakte geen aanstalte om tot nest bouw over te gaan de nest kast diverse keren op een andere plaats gehangen maar de pop had nog steeds geen interesse om een nest te bouwen, als laatste redmiddel de nestkast pal tegen over de kast van de bruine op gehangen en binnen een dag was er een nest gebouwd er werden 7 eieren gelegd die ook allemaal uit kwamen helaas kwamen er maar 3 jongen groot de pop moest alleen voor de jongen zorgen de man hielp bij deze pop niet voeren wel deed hij dat bij de bruin pop. Vechten doen de mussen nooit ook met andere vogels waar ze samen mee gehuisvest zijn vechten ze nooit, zorg wel voor voldoende nest materiaal de mussen blijven bouwen ook al zijn er eieren wanneer er geen nest materiaal voorhanden is zullen ze dit bij andere vogels stelen, en zodoende de nesten vernielen. De 3 jongen van de wildkleur op zijn 2 phaeo jongen en waarschijnlijk eumo jong dus weer een ander kleur ook bij de bruin pop die voor de tweede keer eieren had is zo’n zwart jong geboren, daar dit gebeurde terwijl de wildkleur pop zat te broeden is het uit gesloten dat ze een ei bij de bruin pop heeft gelegd. Voor het groot brengen van de jongen zijn behoorlijke hoeveelheden levend voer nodig bestaande uit pinky’s diepvries en levende meel wormen dit samen gemengd met eivoer eten ze goed. Het eivoer bestaat uit een deel konocorn een deel beschuitmeel met een hard gekookt ei en bird mix en kiemzaad. Zeker de eerste levensdagen van de jongen zijn grote hoeveelheden levendvoer van levens belang voor het groot krijgen van de jongen. Je hoort wel eens mensen klagen ik krijg geen jong mus op stok het niet of weinig verstrekken van levend voer kon hier de oorzaak van zijn, bij mij krijgen ze zeker de eerste dagen 5 x per dag een flinke portie. Een week na het uitvliegen van de jongen krijgen ze een kuur van 2 dagen met baycox tegen coccidiose mede hierdoor heb ik geen sterfte onder de huismussen gehad.

Wat ook belangrijk is voor een geslaagde kweek is dat de vogels regelmatig een stofbad kunnen nemen voor dit doel heb ik een bak van 60x 60 cm en 15 cm hoog gevuld met zanderige grond in de volière staan waar de vogels dan ook zeer regelmatig een stofbad in nemen ze nemen vaker een stofbad dan een waterbad. Als basis voedsel krijgen ze een goede wildzang mengeling aan gevuld met wat tarwe en zo nu en dan een stukje brood.

De bruine pop heeft nu voor de derde keer eieren 5 zijn het er deze keer, de wildkleur pop heeft voor de tweede keer eieren 6 stuks dit maal het valt op dat de wildkleur pop meer eieren legt dan de bruine pop. 4 eieren bij de bruin pop zijn er uitgekomen 3 jongen met rode ogen en een met donker ogen, bij de wildkleur op zijn 4 van de 6 eieren uitgekomen hier 2 met rode ogen en 2 met donker ogen. Het totaal aantal mussen uit 5 broedt ronden is 17 stuks wat een goed resultaat is bij deze 17 jongen zitten verschillende phaeo’s, zwartborsten, geel ivoor en waarschijnlijk eumo’s. Tijdens een van de vele lezingen die ik over Europese vogels bezoek onder het motto je steekt er altijd wat van op is het niet voor je zelf misschien kan je er dan een ander nog eens helpen, zo ben ik weer wat wijzer geworden omtrent de mogelijke vererving bij de huismus van de phaeo mutatie zijn twee verervings vormen bekend een met zwarte ogen die dominant vererfd en een met rode ogen die recessief vererfd, dit zou kunnen verklaren dat ik zowel phaeo als zwartborst uit mijn vogels kweek de man heeft wel zwarte ogen maar kan rood oog verevend zijn, de twee poppen zouden split kunnen zijn voor rood oog phaeo als dit het geval zou zijn is het te verklaren dat ik zowel zwartborst als phaeo’s kweek. Alle phaeo jongen die bij mij geboren zijn hebben rode ogen. Volgend broedt seizoen wil ik de mutatie mussen terug paren aan zuiver wild kleur vogels om zo te proberen achter de vererving te komen van de diverse kleuren slagen bij de huismus. De oudste jongen zitten nu opgekooid in broed kooien om ze zo wat rustiger te krijgen voor het showen op tentoonstellingen, wanneer je mussen kweekt in een volière zonder beplanting of andere gelegenheden waar de vogels achter weg kunnen kruipen, draagt dit er zeker toe bij dat de vogels al een stuk rustiger zijn. De jongen zijn ook bij de oude vogels weg gehaald omdat ze de bak met levend voer goed weten te vinden en er dan voor de kleine jongen in het nest niets overblijft.  

Tot zover het kweekverslag van de kweek met de (zwartborst? }Huismus, zeker aangezien het aantal jongen een geslaagde kweek, mede ook doordat er ander kleuren uit zijn voort gekomen dan vooraf was voorzien. Dit geeft dan in ieder geval weer stof voor discussie tijden het mussen symposium dat gehouden zal worden tijden onze jubileum show te Hintham.

Ook schriftelijke reacties zijn zeker welkom en zullen worden op genomen in ons clubblad de Europese cultuur vogels zodat er meer mensen zijn die hier profijt van kunnen hebben.

Piet de Dreu.